National Association of Securities Dealers Automated Quotations

Nasdaq

Indicador borsari dels Estats Units.

Fou creat per l’associació homònima, que agrupa els intermediaris que compren i venen accions a tot el país. Començà a operar el 8 de febrer de 1971 amb 2 500 empreses que es negociaven al mercat no organitzat —over the counter (OTC)—. S'introduí com el primer mercat OTC electrònic del món i l’únic veritablement global. Des dels seus inicis sabé atreure les empreses més avançades que buscaven finançament. De fet, per a començar a cotitzar, el Nasdaq no exigeix tenir beneficis, com passa amb altres indicadors borsaris. Tampoc no hi ha bandes de fluctuació als valors, la qual cosa atreu els inversors més arriscats. El sistema de cotització automàtica aplega i informa sobre els preus de les accions d’empreses no cotitzades als mercats regulars perquè els diferents agents financers del món puguin fer les seves operacions mitjançant ordinadors. El 1975 s’establí una diferenciació entre els títols al Nasdaq i els OTC. Actualment, es divideix en dos mercats, l’un amb més de 4 000 empreses cotitzades i l’altre amb uns 1 800 valors de firmes petites i mitjanes. Els anys noranta, el seu progressiu creixement el portà a ésser el segon mercat borsari dels Estats Units i el tercer del món. El 1992 s’interconnectà amb la borsa de Londres, formant la primera vinculació intercontinental de mercats. Al Nasdaq cotitzen més de 5 000 empreses, entre les quals destaquen les de noves tecnologies i les relacionades amb l’anomenada nova economia. És supervisat per l’autoritat borsària dels Estats Units, la Securities and Exchange Comission. Té 13 índexs diferents, entre els més amplis i els sectorials, que abracen des de la banca, assegurances o altres branques financeres fins als transports, empreses de serveis públics i industrials. El Nasdaq 100 és compost pels 100 valors més grans i líquids. Fou el principal impulsor de l’esclat dels valors de la nova economia durant el 1999, no tan sols dels relacionats amb la informàtica o internet, sinó també d’altres com la biotecnologia.