National Bureau of Economic Research

NBER (sigla)

Organisme nord-americà d’investigació econòmica de caràcter independent creat per iniciativa de W.C.Mitchell el 1920.

Els seus estudis, fonamentalment empírics, constitueixen el material de base per a la investigació teòrica. Entre altres, cal destacar-hi la participació de W.W.Kontief, S.Kuznets, G.H.Moore i J.R.Meyer.