National Oceanic and Atmospheric Administration

NOAA (en) (sigla)

Organització governamental nord-americana que ha posat en òrbita diversos satèl·lits d’observació.

Des del 1979, hi ha hagut una sèrie de vuit satèl·lits polars diferents que transporten instruments de microones per mesurar la radiació emesa per l’oxigen atmosfèric en una freqüència de 60 GHz. La radiació emesa en aquesta banda està directamente relacionada amb l’energia de la molècula d’oxigen, que també està relacionada amb la temperatura. Els instruments que prenen les mesures són direccionals, és a dir, poden mesurar l’emissió al zenit, al nadir, al limbe o en una direcció donada. A partir de les mesures preses, es construeix una base de dades de temperatures atmosfèriques i, a partir d’aquesta, s’elaboren tendències de variació al llarg del temps.