Natzaret

Vista de Natzaret centrada per la basílica de l’Anunciació

Corel

Ciutat de la Palestina, a l’estat d’Israel, al SW del llac de Genesaret.

La tradició hi situa l’anunciació a Maria i la infància de Jesús, el qual és anomenat Natzarè o de Natzaret . Constantí hi bastí una basílica, i al s XII els croats la convertiren en seu episcopal. El 1960 hi fou aixecada la nova església de l’Anunciació.