nervi trigemin

m
Anatomia animal

Nervi cranial que s’origina en dos nuclis: el motor, situat en el cap de les banyes anteriors, i el sensitiu, en el cap de les banyes posteriors.

Neix de la cara inferior de la protuberància anular, en el punt que continua amb els peduncles cerebel·losos mitjans, per mitjà de les dues arrels, la més grossa o sensitiva i la prima o motora. Ambdues es dirigeixen cap a la part interna del penyal i penetren a la cavitat de Meckel. L’arrel grossa forma el plexe triangular i finalment acaba a la vora superior del gangli de Gasser; l’arrel prima passa per sota del gangli, sense entrar-hi en connexió, i acaba anastomitzant-se amb el nervi maxil·lar inferior. El nervi trigemin acaba formant tres branques, l’oftàlmica, la maxil·lar superior i la maxil·lar inferior.