neurocrani

m
Anatomia animal

Part del crani que recobreix l’encèfal i va unida a la columna vertebral per la regió occipital.