New York Public Library

Biblioteca fundada el 1895, amb material procedent de tres biblioteques privades.

Té uns 8 500 000 volums i, a més, un fons de manuscrits, mapes, microfilms, discs, impresos, peces musicals escrites i una secció de revistes amb uns 10 000 títols. Enclou algunes col·leccions especials: la col·lecció Berg, de literatura britànica i nord-americana, la col·lecció Spencer, de llibres il·lustrats i enquadernacions artístiques, i la col·lecció Arents, de llibres sobre el tabac.