Nicholas Patrick Wiseman

(Sevilla, 1802 — Londres, 1865)

Cardenal Nicholas Patrick Wiseman

© Fototeca.cat

Eclesiàstic, orientalista i escriptor d’origen irlandès.

Es formà al Col·legi Anglès de Roma (1818) i fou ordenat de sacerdot el 1825. Es dedicà als estudis orientals, i publicà Horae Syriacae (1827), que li valgueren la càtedra d’hebreu i de siríac a la Sapienza. Rector del Col·legi Anglès (1828), es consagrà a la represa del catolicisme a Anglaterra amb articles, estades, conferències i cartes. Primer arquebisbe de Westminster i cardenal (1850), defensà la introducció de la jerarquia catòlica en el polèmic Appeal to the Reason and Good Feeling of the English People . Acollí els homes del moviment d' Oxford , i també mantingué correspondència amb els intel·lectuals europeus eclesiàstics. Polígraf i erudit, és l’autor de la novel·la Fabiola .