Nicolas Léonard Sadi Carnot

(París, 1 de juny de 1796 — París, 24 d’agost de 1832)

Físic francès, enginyer i oficial de l’armada, fill de Lazare Nicolas Carnot.

Interessat especialment per les màquines de vapor, el 1824 publicà Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, de la qual només foren publicats 200 exemplars. En aquest llibre tracta del problema general d’una màquina tèrmica capaç de produir treball, i conté la formulació del principi de Carnot, que, un cop recuperada l’obra per part de Lord Kelvin i amb la posterior elaboració de Rudolph Clausius, esdevingué el segon principi de la termodinàmica. En morir de còlera, totes les seves pertinences foren cremades, llevat d’unes notes en les quals és palès que Carnot havia descobert l’equivalència entre calor i treball, que n'havia calculat un coeficient de conversió (equivalent mecànic de la calor), i que havia cregut que la quantitat total de “treball” de l’Univers era constant (avançant-se, doncs, al primer principi de la termodinàmica). Fou el primer, doncs, a conèixer els dos primers principis de la termodinàmica, per la qual cosa hom el considera el fundador d’aquesta disciplina científica.