nimfeàcies

ninfeáceas (es), Nymphaeaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de ranals constituïda per plantes aquàtiques o palustres de fulles peltades o cordiformes, de flors trímeres o polímeres, grosses o solitàries, i de fruits generalment bacciformes.

Comprèn unes 100 espècies, pròpies de les aigües dolces de tots dos hemisferis.

Nimfeàcies més destacades

Cabomba sp cabomba
Nelumbo nucifera lotus de l'Índia
Nuphar luteum nenúfar groc
Nymphaea sp nimfea
Nymphaea alba nimfea blanca, nenúfar blanc, plats giradors
Nymphaea lotus lotus, lotus blanc, lotus d’Egipte
Victoria sp victòria