node

m
Física

En la propagació d’una ona estacionària per un medi, cadascun dels punts del medi en els quals l’amplitud de vibració de l’ona és nul·la.

La distància entre dos nodes consecutius és la meitat de la longitud d’ona.