nom de pila

m

Nom de fonts, que hom sol imposar en ocasió del bateig.