nom vulgar

m
Biologia

Nom popular que hom dóna a un gènere o a una espècie amb la llengua del lloc on es troba.

El nom pot fer referència a les característiques de la planta o de l’animal, al descobridor, etc.