nombre enter

m
Matemàtiques

Nombre que determina quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat.

La manera més simple d’introduir els nombres enters, positius i negatius, és imaginar una escala gràfica en la qual, a partir d’un punt elegit com a origen i designat amb el nombre zero, que no és positiu ni negatiu, hom senyala segments iguals en un sentit i en l’altre, designats amb els nombres naturals successius 1, 2, 3, ..., als quals hom afegeix, per tal de distingir els sentits, el signe + o el signe -. Des d’aquest punt de vista, hom pot dir que un nombre enter és un nombre natural precedit d’un signe +o-. Aquesta manera d’introduir els nombres enters, que és molt útil des del punt de vista de les seves aplicacions (-3°C significa tres graus centígrads sota zero; l’any -157 és el 157 aC), resulta, però, incompleta. La manera rigorosa d’introduir els nombres enters és a partir de parelles de nombres naturals (enter).