nombre imparell

m
Matemàtiques

Nombre enter que no és múltiple de dos; senar.