nombre ordinal

m
Matemàtiques

Nombre que expressa el lloc en una successió d’objectes.