nombre positiu

m
Matemàtiques

Nombre més gran que el zero.