núclid

m
Física

Espècie química caracteritzada pel seu nombre atòmic Z i pel seu nombre de massa A .

Dos núclids amb el mateix Z són núclids isotòpics; dos núclids amb el mateix A són núclids isobàrics. Un element és constituït pels núclids isotòpics amb el Z que defineix l’element. Generalment, un núclid és representat pel símbol químic de l’element definit pel seu Z i per un superíndex que n'expressa el nombre de massa; p ex, els núclids que tenen 92 protons (Z=92) i 143 neutrons (A=92+143=235) són representats per 2 3 5 9 2U o, simplement, per 2 3 5U.