nutació

f
Física

En un cos en rotació, moviment harmònic, en general en forma d’el·lipse, que descriu l’eix de gir al voltant de la seva trajectòria mitjana de precessió .