objectiu

m
Militar

Indret l’ocupació o destrucció del qual constitueix la finalitat d’una acció militar.