Obra Social “la Caixa”

Institució dedicada al mecenatge i a les iniciatives solidàries, educatives i culturals que constitueix l’activitat principal de la Fundació Bancària “la Caixa”, de la qual forma part.

Es la continuació de l’obra social desenvolupada per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona a partir de la Fundació “la Caixa”, establerta el 1983 i dissolta el 2014.

Consta de diverses divisions. A grans trets, els grans àmbits d’actuació són l’acció social, l’educació i la recerca, i la cultura i la ciència.

L’acció social impulsa projectes de voluntariat, contra l’exclusió social, la pobresa i la violència domèstica, l’atenció a la gent gran (amb una seixantena de centres propis a tot l’estat i la col·laboració en prop de 600) i a la infància, la integració laboral i la salut, entre d’altres, projectes que desenvolupa sobretot a l’Estat espanyol, però també en iniciatives internacionals en països en vies de desenvolupament.

L’àmbit de l’educació i recerca té com a propòsit principal la concessió de beques, tant per a estudiants com per a projectes en diferents camps científics i d’innovació tecnològica. Dels recursos que ofereix, destaca el portal EduCaixa, destinat a la comunitat educativa (professors, alumnes, escoles, associacions de pares, entitats i institucions).

En la cultura i la ciència manté una gran xarxa d’exposicions i de biblioteques i ha creat centres museístics i temàtics de gran projecció. En fou l’embrió el Centre Cultural de la Caixa de Pensions, obert el 1979 al Palau Macaya de Barcelona (remodelat el 2012 com a espai de debat i reflexió).

Pel que fa a la ciència, cal esmentar-ne el Museu de la Ciència de Barcelona (1980, que el 2004, arran d’una remodelació de gran abast passà a denominar-se CosmoCaixa), i inclou també exposicions itinerants i els planetaris de Madrid (incorporat el 2017 en virtut d’un acord amb l’ajuntament de la ciutat) i Pamplona (1993, en col·laboració amb Caja de Navarra). Els anys 2000-13 es mantingué actiu el CosmoCaixa de Madrid, a la ciutat d’Alcobendas. Dedica també iniciatives a la recerca i a la divulgació en medi ambient (Fundación Empresa y Clima, Laboratori d’Ecoinnovació, projectes per a la sostenibilitat, etc.). El 2014 adquirí els jardins de Cap Roig de Palafrugell (Baix Empordà) on, en el recinte del jardí botànic, se celebra anualment un festival de música.

L’àmbit cultural dedicat a les arts i a les humanitats té entre les principals instal·lacions el centre d’exposicions CaixaForum, a Barcelona (2002). Els centres culturals de la Fundació “la Caixa” de Lleida, Tarragona i Girona es redenominaren l’any 2008 CaixaForum de les ciutats respectives. Fora de Catalunya, partint del model desenvolupat a Catalunya, ha creat el CaixaForum Palma, inaugurat el 1993 i situat a un edifici modernista de Domènech i Montaner d’aquesta ciutat, antigament ocupat pel Gran Hotel, i el CaixaForum Madrid (2008), situat a l’antiga Central Eléctrica del Mediodía del passeig del Prado. A aquests s’han afegit posteriorment els CaixaForum de Saragossa (2014) i Sevilla (2017).

La institució ha subscrit convenis de col·laboració amb el Musée du Louvre (2008, renovat el 2012), la Fundació MACBA, el fons compartit de la qual comprèn més de 4.500 obres que es mostren en exposicions coproduïdes conjuntament, el Museo del Prado (2011), la Fundació Joan Miró (2012) i el British Museum (2015). És també important l’activitat editorial de l’entitat, amb un gran nombre de publicacions en els àmbits social, cívic i cultural.