Odiló I

(?, segle VIII — ?, abans del 820)

Comte de Girona (~812 — a 820).

Probable successor de Rostany. Personatge d’origen desconegut, és documentat en un precepte del 812, juntament amb els comtes Berà de Barcelona, Gaucelm de Rosselló, Guiscafred de Carcassona, Ermenguer d’Empúries, Ademar de Narbona, Laibulf d’Arle i Erlí de Besiers, als quals Carlemany manà de restituir a uns hispani les aprisions que els havien fet. Probablement aquesta mateixa època presidí un tribunal davant el qual el comte Ademar de Narbona demandà a l’hispà Joan per la possessió de l’aprisió de Fontjoncosa. En un precepte, atorgat el 822 per l’emperador Lluís el Pietós a l’abat Mercoral de Sant Esteve de Banyoles, consta que Odiló havia autoritzat l’abat Bonitua a aprisionar l’erm de Banyoles i a edificar el monestir homònim. És probable que, abans del 820, Odiló succeís el comte de Berà de Barcelona.