oïdor de comptes

m
Història

Funcionari encarregat d’examinar i d’aprovar els comptes d’una corporació.

Els oïdors de comptes de la generalitat de Catalunya —establerts el 1359, el 1413 n'hi havia tres, un per braç, amb duració triennal— tenien cura de revisar els comptes presentats pels diputats i d’inspeccionar el llibre del manifest.