Olduvai

Oldoway

Jaciment fossilífer de Tanzània situat en el congost del mateix nom.

La seva importància està en els fòssils d’homínids trobats en alguns dels seus nivells, entre els quals cal esmentar les dues formes de zinjantrop descobertes per L. Leakey, així com les restes d’un tipus d'homo sapiens que hom anomenà home d’Olduvai, d’estatura elevada i dolicocefàlia accentuada, datat en uns 600 000 anys. És remarcable també l’abundància de fauna fòssil. Hom continua actualment les excavacions.