omòplat

escàpula, omoplato (es), shoulder-blade (en)
m
Anatomia animal

Os parió pla, ample i de forma triangular, que constitueix la part posterior de l’espatlla.

Té dues cares, tres cantells i tres angles. La cara dorsal és dividida en dues parts per l’espina de l’omòplat, la porció terminal de la qual és l’acromi, que s’articula amb la clavícula. A l’angle extern hi ha la cavitat glenoide, mitjançant la qual s’articula amb l’húmer. Al cantell superior hom distingeix l’escotadura coracoide i l’apòfisi coracoide.