Omri

(?, segle X aC — ?, segle IX aC)

Sisè rei d’Israel (886-875 aC), un dels més importants del regne.

A l’exterior, sotmeté Meša del regne de Moab i mantingué bones relacions amb Ithbaal de Tir (la filla del qual, Jezabel, es casà amb el seu fill Acab) i amb el regne de Judà, però hagué de cedir algunes viles a l’arameu Bar-Hadad I de Damasc. A l’interior, traslladà la capital de Tirsah a Samaria, fundada per ell (881 aC), i afavorí el sincretisme religiós practicat per Jeroboam.