ona curta

f
Electrònica i informàtica

Ona radioelèctrica que té una longitud de 10 a 100 metres i una banda de 3 a 30 megahertzs.