onada

f

Cosa que es mou a envestides, a manera d’una onada.