Onofre Pou

(Girona, Gironès, segle XVI — Girona, Gironès, segle XVI)

Gramàtic.

Doctor en arts. Prevere, rector de Sant Jaume de Perpinyà (1573) i catedràtic de filosofia a la Universitat de Perpinyà (1578). És autor d’un vocabulari català-llatí Thesaurus puerilis (València, 1575), objecte de diverses edicions i ampliacions i traduïda la part catalana al castellà per Bernabé Soler, que hi afegí, a més, un vocabulari de termes geogràfics i uns set-cents proverbis castellans amb la correspondència llatina. El manual serví de llibre de text a les universitats fins al segle XVIII.