ontològic
| ontològica

adj
Filosofia

Que correspon a l’ordre del real, però no pas en si mateix, sinó tal com és conegut i comprès per l’home.

S'oposa tant a òntic com a lògic.