oració interrogativa parcial

proposició interrogativa parcial
f
Lingüística i sociolingüística

Oració interrogativa que pregunta per algun terme de l’oració que no és el predicat.