oració interrogativa total

proposició interrogativa total
f
Lingüística i sociolingüística

Oració interrogativa que pregunta per tot el contingut de l’oració.