Oria

Riu de Guipúscoa, País Basc (55 km).

Neix al massís d’Aitzgorri i desguassa a la Cantàbrica prop de Sant Sebastià.