Orient

Poble del municipi de Bunyola (Mallorca), situat al centre de la vall d’Orient, oberta a l’interior de la serra de Tramuntana, entre la serra d’Alfàbia (1 067 m alt.) i el puig d’Alaró (822 m alt.), i drenat pel torrent de la cova Negra.

La seva església parroquial és dedicada a sant Jordi; fou erigida el 1796 en vicaria in capita; en depèn la possessió de Coma-sema, ja a la vall de Solleric. Durant el s. XIX sofrí un procés de despoblament. La cavalleria o baronia d’Orient fou concedida el 1323 pel rei Sanç de Mallorca al cavaller Assalit de Galiana, que el 1343 fou alcaid del castell d’Alaró per Jaume III i el defensà fins que hagué de retre'l a Pere III de Catalunya-Aragó. Aquesta jurisdicció comprenia els llocs d’Orient, Lluc i Honor amb la jurisdicció menor. El 1432 passà per compra als Llucos, el 1442 als Numís i, després, als Santpons, Togores, Verí i Ferrandell.