orinar

tr
Patologia humana

Expel·lir (un altre líquid) pel conducte de l’orina.