orinar

orinar (es), to urinate (en)
intr
Biologia

Expel·lir orina per la uretra.