Orozko

Municipi de Biscaia, País Basc, situat a la serralada Cantàbrica, a l’E del riu Nerbion.

Les activitats econòmiques principals provenen de l’explotació forestal i l’agricultura (indústries derivades).