ortorèxia

f
Alimentació

Trastorn del comportament alimentari caracteritzat per una extremada obsessió per l’ alimentació saludable.

Els símptomes que suggereixen l’existència d’aquest trastorn són una gran preocupació per la qualitat dels aliments, l’intent per controlar la procedència de tots els aliments i els recipients utilitzats per a la seva elaboració, una àmplia dedicació en la planificació de la dieta, l’aparició de sentiments de culpabilitat quan es creu haver fet transgressions alimentàries, etc. Totes aquestes actituds poden conduir a l’aïllament social de la persona.