osmèrid

m
sing
Ictiologia

Peix de la família dels osmèrids.