Oswald Spengler

(Blankenburg, Magdeburg, 29 de maig de 1880 — Munic, 8 de maig de 1936)

Oswald Spengler

© Fototeca.cat

Filòsof alemany.

Consagrat exclusivament a l’activitat literària i obert a tot l’àmbit de la cultura (política i economia, ciències i arts, religió i filosofia), destacà com a filòsof de la història. Assolí la celebritat amb la seva primera obra sobre la decadència d’Occident ( Der Untergang des Abendlandes , 2 volums, 1916-20); posteriorment propugnà una “filosofia alemanya” i anuncià àdhuc un futur politicocultural regit pels alemanys: Neubau des Deutschen Reiches (‘Reconstrucció de l’imperi alemany’, 1924), Der Staat (‘L’estat’, 1933). A Jahre der Entscheidung (‘Anys de decisió’, 1933) cercà, tanmateix, de distanciar-se del nazisme, que havia recollit diverses de les seves idees.