Oswald Theodore Avery

(Halifax, Nova Escòcia, 1877 — Nashville, Tennessee, 1955)

Físic i bacteriòleg canadenc.

A partir del 1913 treballà a l’Hospital de l’Institut Rockefeller de Nova York. Descobrí el paper de l’àcid desoxiribonucleic (ADN) en les mutacions experimentades per una soca de pneumococs, la qual cosa fou un pas important per arribar a descobrir la funció d’aquest àcid.