oviscapte

ovipositor
m
Entomologia

Oviscapte de somereta

© Xevi Varela

Formació típica de les femelles d’alguns grups d’insectes, com ara els odonats, els ortòpters i els himenòpters.

Es troba al final de l’abdomen com a prolongació del vuitè o el novè segment i consta de tres parells de valves quitinoses. És l’òrgan emprat per a pondre els ous als indrets adients segons els grups (els odonats a les plantes aquàtiques, els ortòpters sota terra i els himenòpters dintre plantes i animals) i, per tant, és adaptat en cada cas com a òrgan perforador, excavador o fiblador.