ovni

objecte volador no identificat, plat volador
m
Astronàutica

Nom donat generalment a qualsevol fenomen lluminós d’origen desconegut que hom observa en el cel.

Segons un corrent d’opinió força popular, els ovnis són, en realitat, alguna mena de naus espacials tripulades per éssers intel·ligents, que arriben a la Terra provinents d’altres mons. Les investigacions rigoroses que hom ha efectuat per a determinar la natura dels ovnis no han arribat a cap conclusió definitiva. D’altra banda, les mateixes característiques dels ovnis, és a dir, llurs aparicions inesperades en llocs també imprevisibles i la curta durada de les aparicions, fan molt difícil de poder obtenir les dades necessàries per tal d’estudiar el fenomen científicament. Ara bé, en gairebé tots aquells casos en els quals l’estudi ha estat possible, hom ha comprovat, sense cap mena de dubte, que els ovnis no són sinó fenòmens naturals o bé objectes d’origen terrestre que han estat interpretats erròniament o bé que han estat observats en circumstàncies excepcionals. Resten, però, alguns casos d’ovnis que no han admès cap de les dites explicacions. A vegades els ovnis són designats amb la sigla UFO, que és un acrònim del terme anglès Unidentified Flying Object.