Owen Morgan Edwards

(Llanuwechllyn, 1858 — Llanuwechllyn, 1920)

Educador i escriptor gal·lès.

Catedràtic a la Universitat d’Oxford, codirigí la revista del partit nacionalista gal·lès i fundà les revistes Gal·les dels nens, infantil, i L’home de Lletres, les quals continuen publicant-se actualment. Escriví narracions de viatges i edità clàssics gal·lesos.