pa d’or

pa d’argent
m
Art

Full molt prim d’or (o d’argent) batut que serveix per a daurar (o argentar) objectes.