països en transició

m
pl
Economia

Expressió amb què el Banc Mundial anomena un conjunt de 28 països que entre el 1917 i el 1950 desenvoluparen un sistema d’economia planificada i que a partir de la dècada dels noranta han començat una transformació vers la instauració d’un sistema de lliure mercat.

Es tracta d’un procés que requereix canvis molt profunds i que és tutelat pels principals organismes internacionals. Aquest grup és format per 10 països de l’Europa de l’est i central (Albània, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Macedònia, Polònia, Romania i la República Txeca), els 15 sorgits de la disgregació de l’URSS (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Estònia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Letònia, Lituània, Moldàvia, Rússia, Ucraïna, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan), la Xina, Mongòlia i Vietnam.