paixtu

m
Història

Poble irànic, de família lingüística indoeuropea i religió islàmica, el més nombrós de l’Afganistan.

Distribuït en 60 tribus —les més conegudes són les dels durani, els ghilzai i els afridi—, subdividides en clans, subclans i famílies patriarcals, aquest fraccionament, l’estricte codi d’honor que regeix les relacions entre els grups i la gran força dels lligams de parentiu expliquen en bona part la tendència a resoldre violentament els conflictes i la importància de la tradició guerrera, factors que pesen també molt en la guerra civil que succeí l’enderrocament del règim prosoviètic afganès el 1992. Hom estima el seu nombre en uns 27 milions, 10 milions dels quals habiten a l’Afganistan i la resta al Pakistan.