palafit

palafito (es), palafitte (en)
m
Arquitectura

Palafit a l'Ammersee (Alemanya)

Cadascun dels pals de fusta, ferro o ciment armat que hom enfonsa a terra i damunt els quals és construït un habitatge o un edifici.