paleonemertins

m
pl
Zoologia

Ordre de nemertins de la classe dels anoploides que presenten dos estrats de músculs parietals, en els quals de vegades n’hi pot haver un altre de circular intern.

Algunes espècies habiten a la Mediterrània.