pallasso
| pallassa

f
m
adj

Dit de la persona que pel seu capteniment poc seriós i inconsistent no mereix d’ésser tinguda sinó com un objecte de divertiment.