pallol

silo (es), public granary (en)
m
Història

Edifici destinat a guardar-hi el forment i els grans per al consum de la població.

Normalment els pallols eren municipals. En tenia cura el palloler, així com de l’extracció i venda del forment. A Barcelona n'hi havia dos. El Pallol de Dalt fou edificat el 1397 i deixà de servir al final del s XVI, i els Pallols d’Avall, alçats de nova planta en 1387-89, a la Ribera. Al final del s XV arribà a formar un sol edifici amb la contigua Hala dels Draps, ampliada al segle següent amb el Pastrim i la Sala d’Armes; fou convertit l’any 1688 en palau dels lloctinents i incendiat el 1875.